303 порушення вимог чинного законодавства з охорони праці було виявлено під час перевірки на ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ МИЛОВАР»

19 лютого 2021

Посадовими особами Головного управління Держпраці у Харківській  області завершено планову перевірку дотримання вимог законодавчих та нормативно – правових актів  з охорони праці, промислової безпеки та гірничого нагляду на ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ МИЛОВАР».

У період з 04 лютого до 18 лютого 2021 року були  перевірені структурні підрозділи  та виробничі об’єкти суб’єкта господарювання.

Під час перевірки було виявлено 303 пункти  порушення вимог чинного законодавства про охорону праці  та промислової безпеки, основними з яких є:

 • не створена служба з охорони праці на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб;
 • експлуатуються газопроводи середнього тиску та споруди, на які не отримано Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107;
 • не проведено ідентифікацію об’єкта підвищеної небезпеки;
 • відсутня Декларація відповідності матеріально-технічної бази підприємства вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на виконання робіт в колодязях;
 • різьбові і фланцеві з’єднання технологічного обладнання, трубопроводів і запірної арматури не перевіряється щомісячно на герметичність приладовим методом або за допомогою мильної емульсії;
 • не надано Акт перевірки автоматики безпеки та регулювання газових котлів;
 • не призначені наказом уповноважені особи, що мають право видавати наряди – допуски та які несуть відповідальність за організацію безпечного проведення газонебезпечних робіт;
 • керівництвом підприємства не організовано розроблення та складання Декларації безпеки об’єктів підвищеної небезпеки підприємства та не надано її територіальному Управлінню Держпраці у Харківській області у встановлений термін;
 • обвалування ємностей для зберігання соляної кислоти, що перешкоджає розливанню рідини на прилеглу площу з висотою валу на 0,2 м, вище за розрахунковий рівень рідини, потребує ремонту;
 • не призначена відповідальна особа по підприємству з контролю за технічним станом і дотриманням вимог щодо безпечної експлуатації трубопроводів на виробничих дільницях із числа інженерно-технічних працівників, яка пройшла навчання та перевірку знань Правил охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів;
 • не установлено порядок проведення періодичного технічного обслуговування, налагодження та ремонту вантажопідіймального обладнання;
 • не призначено в необхідній кількості обслуговуючий персонал, який пройшов навчання з охорони праці і має відповідну кваліфікацію щодо обслуговування посудин під тиском;
 • не проведено технічного огляду, експертного обстеження 6 одиниць навантажувачів (штабелеукладачів) на складі готової продукції.

За результатами перевірки керівництву суб’єкта господарювання було видано АКТ перевірки та вручені ПРИПИСИ .

У зв’язку з виявленням порушень, керівнику підприємства в Акті перевірки надано попередження про необхідність негайного зупинення робіт, обладнання, відсторонення працівників від своїх обов’язків. Інженерно-технічних працівників притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.

У відповідності до статті 7 Закону України  «Про основні засади державного нагляду (контролю)  у сфері господарської діяльності» матеріали перевірки будуть передані на розгляд до відділу юридичного забезпечення Управління Держпраці для  подальшої передачі до адміністративного  суду,щодо заборони  виконання робіт  та експлуатації обладнання машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.