Для школярів 9-11 класів проведено онлайн – семінар на тему: «Особливості працевлаштування неповнолітніх»

29 квітня 2021

Головним управлінням Держпраці у Харківській області з нагоди відзначення Всесвітнього дня охорони праці в Україні та з метою популяризації питань охорони праці, привернення уваги молоді до існуючих проблем у сфері охорони праці та виховання високої культури безпеки, акцентування уваги майбутніх працівників на виробничих небезпеках, працевлаштування неповнолітніх і ризиках для молоді, для учнів 9-11 класів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №105 Харківської міської ради Харківської області проведено онлайн – семінар на тему «Особливості працевлаштування неповнолітніх».

Заступником начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб та інших нормативно-правових актів Головного Управління Тетяною Ващенко було роз’яснено учням, що робота неповнолітніх, якими вважаються особи віком від 14 до 18 років, має ряд особливостей і обмежень. У трудових правовідносинах неповнолітні працівники прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток і деяких інших умов праці користуються пільгами, установленими законодавством України.

Згідно зі ст. 188 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) приймати на роботу можна осіб, які досягли 16 років.

Як виняток, за згодою одного із батьків або сособи, що його замінює, можуть прийматися на роботу особи, які досягли 15 років.

Роботодавець має право приймати на роботу осіб з 14 років, але тільки за одночасного дотримання таких умов:

– якщо неповнолітній є учнем загальноосвітньої школи, професійно-технічного або середньоспеціального навчалього закладу;

– він виконуватиме легку роботу, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання;

– робота виконуватиметься у вільний від навчання час;

– отримано згоду одного з батьків або особи, яка їх замінює.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 24 КЗпП України встановлено, що з неповнолітніми працівниками трудові договори обов’язково укладаються в письмовій формі. Роботодавець зобов’язаний подати повідомлення про прийняття неповнолітнього співробітника до органу ДФС, як і в усіх інших випадках, до початку його роботи (ч. 3 ст. 24 КЗпП України).

Для неповнолітніх працівників при прийнятті на роботу випробувальний строк не встановлюють (ч. 3 ст. 26 КЗпП України).

Якщо неповнолітній працевлаштується вперше, то протягом 5 днів після його прийняття на роботу роботодавець повинен завести на нього трудову книжку (ст. 48 КЗпП України).

Роботодавець при прийнятті на роботу та у процесі роботи повинен провести для працівника за свій рахунок інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги постраждалим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії (ст. 18 Закону України «Про охорону праці»).

Обов’язковою умовою прийняття на роботу неповнолітніх є те, що неповнолітніх працівників повинні приймати на роботу лише після попереднього медичного огляду (ст. 191 КЗпП). Надалі такі працівники обов’язково повинні проходити медичний огляд – щороку до досягнення ними 21 року відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246. Відповідно до ст. 169 КЗпП України організовувати та фінансувати попередній (під час прийняття на роботу) та періодичні обов’язкові медичні огляди неповнолітніх працівників повинен роботодавець.

Основними гарантованими законодавством правами неповнолітніх осіб у трудових правовідносинах є:

право з 15 років звернутися до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, за згодою одного з батьків або осіб, що їх замінюють;

– право на скорочену тривалість робочого часу (ст. 51 КЗпП України);

– право на щорічну відпустку тривалістю 31 календарний день  у зручний час (ст. 75, 195 КЗпП України, ст. 6, 10 Закону «Про відпустки»);

– право на виплату заробітної плати, як у дорослого працівника (ст. 194 КЗпП України);

– право не бути залученим до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до важких, підземних, робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці (ст. 55, 63, 190, 192 КЗпП України, ст. 11 Закону «Про охорону праці»);

– обмеження щодо звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу лише за згодою районної (міської служби у справах дітей), при цьому з обов’язковим працевлаштуванням при звільненні з підстав п.1,2 і 6 ст. 40 КЗпП (ст. 198 КЗпП України).

Фахівцем Головного Управління було наголошено учням, що скористатися всіма своїми правами та гарантіями можливо лише за умови офіційного працевлаштування. Оскільки, офіційне працевлаштування – це гарантія роботодавця щодо забезпечення гідних та безпечних умов праці, соціальних, економічних, трудових та інших прав працівника.

Наприкінці зустрічі представником Головного управління Держпраці у Харківській області надані вичерпні відповіді на поставлені учнями питання, а  також надано поради щодо практичного застосування законодавчо гарантованих їм прав по завершенню навчального року під час роботи в період літніх канікул.