Фахівці Управління Держпраці – учасники семінару в Адміністрації Холодногірського району міста Харкова

30 квітня 2021

Фахівцями відділу з питань гігієни праці Головного управління Держпраці у Харківській області взято участь в онлайн-семінарі Адміністрації Холодногірського району на тему: «Передбачити, готуватися та реагувати на кризи – інвестуймо зараз у стійки системи безпеки та здоров’я на роботі» за участі представників служб охорони праці підприємств, організацій та установ Холодногірського району та соціальних партнерів.

Під час заходу фахівцем відділу з питань гігієни праці було розглянуто питання своєчасного проведення медичних оглядів працівників, як запорука створення безпечних та здорових умов праці для кожного робітника, та умови проведення медичних оглядів у період пандемії COVID-19.

Було розглянуто вимоги ««Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246, нагадано, що роботодавець повинен звертатись з заявкою до територіальних Управлінь Держпраці для визначення категорій працівників, які підлягають періодичному медичному огляду.

Зазначено, що періодичний медичний огляд проводиться з метою: своєчасного виявлення ранніх ознак професійних та виробничозумовлених захворювань, динамічного спостереження за станом здоров’я, вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в даних умовах, розробка індивідуальних та групових лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів працівникам групи ризику, проведення відповідних оздоровчих заходів.

Присутнім було зазначено, що тільки уважний огляд працівника, якісні дані клінічних, рентгенологічних, інструментальних досліджень, скрупульозне вивчення професійного маршруту, даних медичних оглядів до цього, дасть змогу провести якісний медичний огляд та об’єктивний висновок щодо стану здоров’я.

Обов’язкове проведення медичного огляду працівників певних категорій передбачено нормами:

– трудового законодавства, якщо умови праці відрізняються від стандартних (наприклад, працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці) або працівникам не виповнився 21 рік (ст. 169 Кодексу законів про працю України);

– зазначені вимоги містяться також і в ст. 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII.

Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівника, наведено в додатку 4, а перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведено у додатку 5 до «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246.

Наприкінці заходу відбулось нагородження переможців конкурсу дитячого малюнку до Всесвітнього Дня охорони праці, яке було організоване Адміністрацією Холодногірського району серед дітей району.