Головним управлінням Держпраці у Харківській області приймається участь у розслідуванні обставин та причин інфікування коронавірусом COVID-19 медичних працівників

02 вересня 2020

Відповідно до «Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві», затвердженого Постановою КМУ від 17.04.2019 за №337, випадки лабораторного підтвердження інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 медичних та інших працівників, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження на COVID-19 (надання медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби, роботи з живими збудниками та в осередках інфекційних хвороб, дезінфекційні заходи тощо) розслідуються як випадки гострого професійного захворювання.

До зазначених розслідувань залучаються фахівці відділу з питань гігієни праці Головного управління Держпраці у Харківській області, які приймають участь у:

– обстеженні місце, де стався випадок інфікування;

– визначенні відповідності умов праці на робочому місці;

– з’ясуванні обставин та причин настання гострого професійного захворювання;

– визначенні, чи пов’язаний цей випадок з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження на COVID-19.

За результатами проведеного розслідування лікарі з гігієни праці надають рекомендації до плану заходів щодо запобігання гострих професійних захворювань, пов’язаних з інфікуванням на COVID-19 у подальшому.

Нагадуємо, п. 6 «Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві», затвердженого Постановою КМУ від 17.04.2019 за №337 визначено, що заклад охорони здоров’я зобов’язаний невідкладно передати з використанням засобів зв’язку (факс, телефонограма, електронна пошта) та протягом доби на паперовому носії екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) на виробництві (у разі можливості з висновком про ступінь тяжкості травм) за формою згідно з додатком 1 Порядку:

– підприємству (установі, організації), де працює потерпілий або на якому він виконував роботу;

– територіальному органові Держпраці за місцем настання гострого професійного захворювання (отруєння);

– робочому органові виконавчої дирекції Фонду соціального страхування за місцем настання нещасного випадку.

Першочергові дії роботодавця у разі отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи тощо – зобов’язаний протягом двох годин повідомити з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення згідно з додатком 2 Порядку:

1) територіальному органові Держпраці;

2) робочому органові Фонду;

3) керівникові підприємства (установи, організації), на території якого сталося гостре професійне захворювання (отруєння), якщо потерпілий є працівником іншого підприємства (установи, організації);

4) керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві (в установі, організації) кількох профспілок – керівникові профспілки, членом якої є потерпілий), а у разі відсутності профспілки – уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці;

5) уповноваженому органові чи наглядовій раді підприємства (у разі її утворення).

Станом на 02.09.2020 у до Головного управління Держпраці у Харківській області надійшли повідомлення щодо гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 по 333 медичним працівникам, з них 4 смертельні випадки.