Інформуємо працівників щодо додержання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів

16 листопада 2023

З метою здійснення ефективної профілактичної роботи, створення безпечних умов праці на піднаглядових підприємствах головним державним інспектором  відділу  з питань безпеки праці Північно-Східного регіону управління інспекційної діяльності у Харківській області проведено робочу зустріч з працівниками підприємства галузь якого виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства щодо додержання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Вказано, що оперативне    обслуговування   електроустановок   може здійснюватися як місцевими оперативними  чи  оперативно-ремонтними працівниками,  за  якими  закріплена  ця  електроустановка,  так і виїзними, за якими закріплена група електроустановок.

Вид оперативного    обслуговування,   кількість   оперативних працівників в зміну чи на  електроустановці  визначаються  особою, відповідальною    за   електрогосподарство,   за   узгодженням   з керівництвом підприємства (організації) і зазначається в  місцевих інструкціях.

До   оперативного   обслуговування    електроустановок допускаються працівники,  які знають оперативні схеми,  посадові і експлуатаційні інструкції, інструкції з охорони праці, особливості обладнання  і пройшли навчання,  дублювання та перевірку знань цих
Правил та ПТЕ.

Оперативні      працівники,      які      обслуговують електроустановки одноосібно,  та ті  старші  в  зміні  чи  бригаді оперативні   працівники,  за  якими  закріплені  електроустановки, повинні  мати  групу  з  електробезпеки  IV  в   електроустановках напругою   понад  1000 В  і  III – в електроустановках напругою до 1000 В.