Харківський окружний адміністративний суд визнав законною постанову Головного управління Держпраці у Харківській області про накладення штрафу у розмірі 792 870грн. 00коп.

02 вересня 2020

Рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 17.08.2020 року у задоволенні адміністративного позову Державного підприємства «Жовтневе лісове господарство» (далі – ДП «Жовтневе лісове господарство») щодо скасування постанови про накладення штрафу у розмірі 792 870грн. 00коп. відмовлено у повному обсязі.

В грудні 2019 року посадовими особами Головного управління Держпраці у Харківській області було проведено захід державного контрою у формі інспекційного відвідування в ході якого було встановлено існування фактів незадекларованої праці на підприємстві ДП «Жовтневе лісове господарство», а саме, адміністрацією підприємства в порушення приписів ч.3 ст.24 КЗпП України було допущено до роботи без належного оформлення трудових відносин 19 (дев’ятнадцять) працівників. Відповідно до пункту 11 Порядку №823 (в редакції чинній на момент проведення контрольного заходу), інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право зокрема ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги.

Адміністрацією підприємства було надано документи для проведення заходу державного контролю у формі інспекційного відвідування, зокрема цивільно-правові договори укладені між ДП «Жовтневе лісове господарство» та 19 працівниками.

Дослідивши останні, посадовими особами Управління Держпраці було встановлено, що цивільно – правові договори мають ознаки трудових відносин. Так,  робота виконується систематично, відповідно до вказівок і під контролем іншої сторони (лісничого), робота передбачає надання інструментів, матеріалів і механізмів стороною, яка замовила роботи, договори передбачають виконання функцій, властивих саме найманому працівнику згідно класифікатору професій ДК 003:2010 («Прибиральник», «Охоронник»), тобто спрямовані не на досягнення кінцевого результату, а на процес – виконання функцій, договори містять загальні неконкретні відомості про виконувану роботу. Не має конкретно визначеного результату роботи, обсягу, договори містять такий вид робіт, що потребує спеціальних знань, таким чином для уточнення характеру виконаної роботи, необхідно звернутись до відповідного спеціаліста в лісовому господарстві, особи є матеріально відповідальними, деякі роботи мають сезонний характер, особи за виконану роботу згідно відомості розподілу витрат отримують заробітну плату.

Відмовляючи в задоволенні позовних вимог суд першої інстанції виходив з того, що згідно положень договорів робота виконується відповідно до графіка або на робочому місці, яке вказується або погоджується стороною, яка її замовила, договори не містять обсягів робіт, не зазначені кінцеві матеріальні результати, в той час як основною ознакою цивільно-правових договорів є зазначення кінцевого матеріального результату. В силу того, що діюче законодавство забороняє вчиняти дії, спрямовані на приховування трудових відносин, посилання суб’єкта господарювання на укладення з працівниками цивільно-правових угод саме по собі не може звільняти від відповідальності за допущення до роботи працівників без оформлення трудових відносин, якщо вказані угоди спрямовані на приховування фактично існуючих трудових відносин між найманими працівниками та позивачем. Зазначені висновки суду першої інстанції узгоджуються з позиціями викладеними у постановах Верховного суду.

Таким чином, дослідивши усі юридично значущі обставини по справі, суд дійшов висновків про те, що станом на час проведення інспекційного відвідування ДП «Жовтневе лісове господарство» не дотрималось вище зазначених приписів КЗпП України у відношенні дев’ятнадцяти  працівників. Отже, у даному випадку Управління Держпраці  мало усі правові підстави стверджувати про наявність з боку  ДП порушень ч.3 ст.24 КЗпП України у зв’язку із чим винести постанову про накладення штрафу за абз.2 ч.2 ст.265 КЗпП України.

Отже, суб’єкту господарювання доведеться сплатити штраф у розмірі 792 тис.870грн. (сімсот дев’яноста дві тисячі вісімсот сімдесят грн.)00 коп.

Одночасно, Головне управління Держпраці у Харківській області звертає увагу на те, що аналогічне рішення судом першої інстанції було прийнято по справі №520/5087/2020 за позовом ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» відповідно д якого постанову Головного управління Держпраці у Харківській області визнано законною, відтак суб’єкту господарювання доведеться сплатити штраф у розмірі 292 тис.110 грн. (двісті дев’яносто дві тисячі сто десять грн.) 00коп.