Про безпечну розробку родовищ корисних копалин відкритим способом – для працівників ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «СТАРК» під час планової перевірки

30 квітня 2021

Фахівцями відділу гірничого нагляду Головного управління Держпраці у Харківській області розпочата планова перевірка вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, ведення робіт, пов’язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини на ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «СТАРК», яке розробляє родовище піску.

На початку планової перевірки фахівцями відділу гірничого нагляду була проведена роз’яснювальна бесіда з працівниками кар’єру щодо безпечного виконання робіт під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом та безпечної експлуатації обладнання підвищеної небезпеки.

Під час заходу фахівцями Управління Держпраці були розглянуті вимоги щодо дотримання правил охорони праці при виконані окремих робіт:

 • безпечне виконання робіт при розробці уступів, відсипки відвалів проведення робіт на постійних складах корисних копалин;
 • виконання безпечного переміщення екскаватора по горизонтальному шляху або на під’їм;
 • вимоги до розташування екскаваторів на уступі кар’єру або відвалу;
 • вимоги щодо порядку огляду підйомних та тягових канатів екскаваторів;
 • контроль за наявністю вільного проходу для виведення екскаватора з вибою у разі загрози обвалення або зсуву уступу;
 • ознайомлення з планом ліквідації аварій посадових осіб, в обов’язки яких входить здійснення контролю за безпечним виконанням робіт земснарядами;
 • порядок допуску працівників до управління та обслуговування земснаряда;
 • наявність двобічної звукової сигналізації на земснарядах;
 • обов’язки осіб, що відповідають за забезпечення проведення гірничих робіт;
 • дотримання працівниками технологічного процесу;
 • забезпечення працівників спецодягом та спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту.

В ході проведення планового заходу фахівцями відділу гірничого нагляду  ГУ Держпраці у Харківській області було ознайомлено працівників підприємства з основними причинами та наслідками нещасних випадків на виробництві, які сталися останнім часом у нерудній промисловості  в наслідок недотримання вимог інструкцій з охорон праці та «Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом».