Проводяться інформаційно-роз’яснювальні заходи з питань впровадження та реалізації на практиці дуальної форми навчання, праці неповнолітніх

03 вересня 2020

На виконання окремого доручення Державної служби з питань праці України з метою недопущення порушень вимог законодавства про працю стосовно осіб, які навчаються з урахуванням впровадження елементів дуальної форми освіти, посадовими особами Головного управління Держпраці у Харківській області з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», у навчальних закладах з учнями старших класів та педагогічними працівниками проведені інформаційно-роз’яснювальні заходи з питань впровадження та реалізації на практиці дуальної форми навчання, праці неповнолітніх.

Так, під дуальною формою здобуття професійної (професійно-технічної) освіти (далі – дуальна форма здобуття освіти) розуміється спосіб здобуття професійної освіти, що передбачає поєднання навчання осіб (далі – Здобувачі освіти) у Закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях (далі – Суб’єкти господарювання) для набуття відповідної кваліфікації, як правило, на основі договору.

Завданням дуальної форми здобуття освіти є забезпечення відповідності якості професійної освіти вимогам ринку праці з урахуванням поточних і перспективних потреб Суб’єктів господарювання усіх організаційно-правових форм і форм власності, а також розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти.

Договір про здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за дуальною формою – тристороння угода, яка укладається у письмовій формі та регламентує відносини між Здобувачем освіти, Закладом освіти та Суб’єктом господарювання з метою організації та провадження дуальної форми здобуття освіти;

Надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження Здобувачами освіти практичної підготовки здійснюється Суб’єктом господарювання з урахуванням вимог нормативно-правових актів у сфері праці та професійної освіти та відповідно до укладених із Закладом освіти договорів про здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за дуальною формою.

Заклад освіти і Суб’єкт господарювання укладають договори про співпрацю для провадження професійної освіти за дуальною формою.

Суб’єкт господарювання надає робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження Здобувачами освіти практичної підготовки відповідно до укладених договорів про здобуття професійної освіти за дуальною формою.

Здобувачі освіти отримують заробітну плату (крім зареєстрованих безробітних), іншу грошову винагороду та види матеріального заохочення під час практичної підготовки на робочому місці Суб’єкта господарювання.

Фінансування здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за дуальною формою може забезпечуватися за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фізичних, юридичних осіб, інших додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Окрім цього, звертаємо Вашу увагу на те, що у разі, коли Здобувач освіти допускається до виконання робіт, то відповідно до ст. 24 КЗпП України він не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Оплата праці Здобувачів здійснюється на загальних підставах та має відповідати положенням Закону України «Про оплату праці» та відповідно ст.115, 116 КЗпПУ.

При укладенні договорів про впровадження елементів дуальної форми навчання з особами, які не досягли 18-річного віку слід керуватися нормами розділу VIII КЗпПУ. Так, зокрема, відповідно до ст. 190 КЗпПУ забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

У разі виникнення питань з оформлення трудових відносин між підприємствами та здобувачами освіти та з метою недопущення порушень вимог чинного законодавства про працю стосовно неповнолітніх, учням рекомендовано звертатися безпосередньо до Головного управління Держпраці у Харківській області для отримання необхідних для подальшої роботи роз’яснень.