ТОВ «НВП ІСТОК» буде позапланово перевірено щодо безпечного ведення робіт, пов’язаних з виробництвом автомобільного пального

15 вересня 2021

Головним управлінням Держпраці у Харківській області на виконання  доручення  Прем’єр–міністра України від 07.09.2021 №36576/6/1-21 та   окремого доручення т.в.о. Голови Державної служби  України з питань праці від 08.09.2021 № Д-327/2.0/5.3-21 у зв’язку з наявними  системними порушеннями, що мають  значний негативний вплив на права, законні інтереси,  життя та здоров′я  людини, захист навколишнього  природного середовища, з 14 вересня 2021 року розпочато проведення позапланового  заходу державного нагляду (контролю) за додержанням вимог у сфері охорони праці, промислової безпеки на ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НВП ІСТОК», яке здійснює господарську діяльність у сфері виробництва автомобільного пального.

Фахівцями Головного Управління буде перевірено дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими  матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов’язаних з виробництвом продуктів нафтоперероблення.

Особливу увагу посадовцями буде приділено:

– веденню робіт  з виробництва продуктів нафтоперероблення;

– раціональному використанню надр, безпеки людей, майна і навколишнього природного  середовища при розробці родовищ корисних копалин, ведення робіт з ліквідації (консервації об’єктів надр користування);

– реєстрації та взяття на облік  ємностей  для зберігання паливно-мастильних матеріалів,

– ідентифікації, наявності дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

– спеціалізованому навчанню щодо виконання робіт підвищеної небезпеки та використання відповідного обладнання;

– додержанню працівниками підприємства вимог чинного законодавства з охорони праці та промислової безпеки, а саме:

  •  «Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв» (НПАОП 0.00-1.41-88);
  •  «Правила розробки нафтових та газонафтових родовищ» (НПАОП 11.10-1.02-84);
  •  «Правила безпеки у нафтогазодобувній промисловості України» (НПАОП 11.1-1.01-08);
  • «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів» (НПАОП 0.00-1.73-14);
  • «Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» (НПАОП 0.00-1.66-13);
  • «Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів» (НПАОП 0.00-1.21-07);
  • «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18);
  • «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18);
  • «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07);
  • «Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовуючих установок» (НПАОП 0.00-1.69-13).

Позаплановий захід триватиме по 27 вересня 2021 року, за результатами якого  буде складено розпорядчі документи.